messager
 
เทศบาลตำบลกกตูม info ข้อมูลการติดต่อ
เทศบาลตำบล
กกตูม
อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร

 

 

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลกกตูม อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร
cast ประกาศเชิญชวน-RSS
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านกกตูม หม่ที่ ๑ ขนาดไม่เกิน ๕๐ คน (ฐานรากแผ่) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 9 พฤศจิกายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 13
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกกตูม หมู่ที่ ๑ ขนาดไม่เกิน ๕๐ คน (ฐานรากแผ่) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 18 ตุลาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 15
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(สายป่าช้า)บ้านแก่งนาง หมู่ที่ ๑๓ ตำบลกกตูม กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๑๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕,๕๐๐ ตารางเมตร เทศบาลตำบลกกตูม อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 27 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 27
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนน คสล.สายภายในหมู่บ้านหมู่ที่ ๖บ้านคำผักกูด ตำบลกกตูมผิวจราจรกว้าง6 ม.ยาว400ม.หนา0.15ม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 10 สิงหาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 58
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน ๕๐ คน (ฐานรากแผ่) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกกตูม สังกัดเทศบาลตำบลกกตูม อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 2 สิงหาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 103
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างท่อเหลี่ยมห้วยป่าช้า หมู่ที่ ๙ บ้านปากช่อง โดยท่อเหลี่ยม ขนาด ๑.๘๐x๑.๘๐ เมตร ชนิด ๘ ช่องทาง ยาว ๔ เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 10 มิถุนายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 86
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(สายป่าช้า)บ้านแก่งนาง หมู่ที่ ๑๓ ตำบลกกตูม กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๑๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕,๕๐๐ ตารางเมตร เทศบาลตำบลกกตูม อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 7 มีนาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 138
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(สายป่าช้า)บ้านแก่งนาง หมู่ที่ ๑๓ ตำบลกกตูม กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๑๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕,๕๐๐ ตารางเมตร เทศบาลตำบลกกตูม อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 2 มีนาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 157
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน ๕๐ คน (ฐานรากแผ่) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกกตูม อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 31 พฤษภาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 320
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายบ้านสานแว้-วัดภูโก๊ะ) หมู่ที่ ๖ บ้านคำผักกูด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 22 เมษายน 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 412
1 - 10 (ทั้งหมด 10 รายการ) 1