เทศบาลตำบลกกตูม info ข้อมูลการติดต่อ
เทศบาลตำบล
กกตูม
อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร

 

 

 

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลกกตูม หมู่ที่ 4 บ้านสานแว้ ตำบลกกตูม อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร 49140 หมายเลขโทรศัพท์ 0-4204-9656 หมายเลขโทรสาร 0-4204-9656

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 74
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดตั้งศูนย์อำนวยการศูนย์พักคอย (Communty Isolation : CI) เทศบาลตำบลกกตูม poll
เผยแพร่วันที่ : 17 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview42
เผยแพร่สื่อเสียงความรู้กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม poll
เผยแพร่วันที่ : 16 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview33 | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2]

chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์เทศบาลตำบลกกตูม poll
เผยแพร่วันที่ : 7 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview12
ประกาศผู้ชนะก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกกตูม poll
เผยแพร่วันที่ : 7 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview13
ประกาศผู้ชนะอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เดือน กรกฎาคม 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview51
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มกราคม 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview51
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กุมภาพันธ์ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview48

cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
จ้างก่อสร้างโรงอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาหินกอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง
เผยแพร่วันที่ : 14 กันยายน 2564 | โดย : ระบบอัตโนมัติ Egp | เปิดอ่าน : pageview7
จ้างซ่อมแซมศาลาประชาคม หมู่ที่ 12 บ้านศรีถาวรพนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง
เผยแพร่วันที่ : 13 กันยายน 2564 | โดย : ระบบอัตโนมัติ Egp | เปิดอ่าน : pageview8
camera_alt ภาพกิจกรรม
วันนี้เวลา 10.00 น. เทศบาลตำบลกกตูม ได้รับการตรวจประเมิน LPA นำโดย นางผกาทิพย์ สุขพัฒน์ หัวหน้าคณะทำงาน พร้อม คณะทำงาน เป็นไปด้วยความเรียบร้อยค่ะ [13 สิงหาคม 2564]
เทศบาลตำบลกกตูมได้เข้าร่วมรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงติดตามการดำเนินงานฯ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ณ... [29 กรกฎาคม 2564]
ท่านนายกพร้อมด้วยท่านรอง มอบของช่วยเหลือบ้านผู้ประสบภัยไฟไหม้ ม.15 [7 กรกฎาคม 2564]
16 มิถุนายน 2564 เวลา 10.00 น. นายศรีวิชัย ชาวดง นายกเทศมนตรีตำบลกกตูม พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าหน่วยงานราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในเขตพื้นที่ตำบลกกตูมร่วมให้การต้อนรับ นายชาคริต ชุมจันทร์... [16 มิถุนายน 2564]
 
play_arrow วิดีโอกิจกรรมหน่วยงาน
language หนังสือราชการกรม
แนะนำผู้บริหาร
language ผู้บริหารองค์กร
นายศรีวิชัย ชาวดง
นายกเทศมนตรีตำบลกกตูม
นายศรีวิชัย ชาวดง
นายกเทศมนตรีตำบลกกตูม
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
folder วิเคราะห์จุดอ่อนข้อบกพร่อง
folder มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
folder มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
folder มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
folder มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder มาตรการป้องกันการรับสินบน
folder มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
folder มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
folder มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ระบบบริการออนไลน์

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ