เทศบาลตำบลกกตูม info ข้อมูลการติดต่อ
เทศบาลตำบล
กกตูม
อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร

 

 

 

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลกกตูม หมู่ที่ 4 บ้านสานแว้ ตำบลกกตูม อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร 49140 หมายเลขโทรศัพท์ 0-4204-9656 หมายเลขโทรสาร 0-4204-9656

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 76
chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์เทศบาลตำบลกกตูม poll
เผยแพร่วันที่ : 7 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 12 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกกตูม poll
เผยแพร่วันที่ : 7 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 13 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เดือน กรกฎาคม 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 51 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มกราคม 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 51 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กุมภาพันธ์ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 48 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มีนาคม 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 50 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน เมษายน 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 43 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน พฤษภาคม 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 35 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มิถุนายน 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 33 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ธันวาคม 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 38 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน พฤศจิกายน 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 39 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ตุลาคม 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 30 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนาหลวง หมู่ที่ ๒ poll
เผยแพร่วันที่ : 22 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 157 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายป่าช้า หมู่ที่ ๕ poll
เผยแพร่วันที่ : 22 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 138 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอชนะ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายตาป่น หมู่ที่ ๘ poll
เผยแพร่วันที่ : 22 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 162 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านสานแว้-วัดภูโก๊ะ หมู่ที่ ๖ poll
เผยแพร่วันที่ : 22 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 139 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์สื่อการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแก่งนาง poll
เผยแพร่วันที่ : 8 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 160 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์สื่อการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาหินกอง poll
เผยแพร่วันที่ : 8 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 132 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์สื่อการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปากช่อง poll
เผยแพร่วันที่ : 8 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 136 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์สื่อการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคำผักกูด poll
เผยแพร่วันที่ : 8 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 129 |
1 - 20 (ทั้งหมด 51 รายการ) 1 2 3
แนะนำผู้บริหาร
ผู้บริหารองค์กร
นายศรีวิชัย ชาวดง
นายกเทศมนตรีตำบลกกตูม
นายศรีวิชัย ชาวดง
นายกเทศมนตรีตำบลกกตูม
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
folder วิเคราะห์จุดอ่อนข้อบกพร่อง
folder มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
folder มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
folder มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
folder มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder มาตรการป้องกันการรับสินบน
folder มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
folder มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
folder มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น