messager
 
เทศบาลตำบลกกตูม info ข้อมูลการติดต่อ
เทศบาลตำบล
กกตูม
อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร

 

 

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลกกตูม อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร
chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓ บ้านนาโคกกุง สายหลังบ้าน ปริมาณงาน ผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางดินลูกรัง
เผยแพร่วันที่ : 7 พฤษภาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน :
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๖ บ้านสุขสวัสดิ์ สายลานมัน ปริมาณงาน ผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางดินลูกรัง กว
เผยแพร่วันที่ : 7 พฤษภาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน :
ประกาศ แผนจัดซื้อจัดจ้าง ซ่อมมแซมเสริมผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น หม.ถต.-002 สายทางเข้าบ้านป่าไม้พัฒนา หมู่ที่ 10 บ้านป่าไม้พัฒนา ตำบ
เผยแพร่วันที่ : 25 เมษายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 7
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑ บ้านกกตูม สายภูหลวง ปริมาณงาน ผิวจราจร กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางดินลูกรังกว้าง ๐
เผยแพร่วันที่ : 23 เมษายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 1
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑ บ้านกกตูม สายแก่งสาคร ปริมาณงาน ผิวจราจร กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางดินลูกรังกว้าง
เผยแพร่วันที่ : 23 เมษายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 1
จัดหาอาหากลางวันสำหรับสำหรับผู้ที่มาช่วยจัดเตรียมงานรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามมงกฎราชกุมมารีระหว่างวันที่ 10
เผยแพร่วันที่ : 10 เมษายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 9
จัดหาอาหากลางวันสำหรับสำหรับผู้ที่มาช่วยจัดเตรียมงานรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามมงกฎราชกุมมารีระหว่างวันที่ 10
เผยแพร่วันที่ : 10 เมษายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 7
จัดซื้อซุ้มเฉลิมพระเกียรติ (ขนาดใหญ่) จำนวน ๑ ซุ้ม ตำบลกกตูม อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร ในการเตรียมรับเสด็จสมเด็จ พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพร poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 14
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ซ่อมแซมเสริมผิวทางแอศฟัลต์ติกคอนกรีต poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 14
ก่อสร้างท่อเหลียม (ชนิดช่องทางเดียว) หมู่ที่ ๑๖ บ้านสุขสวัสดิ์ ตำบลกกตูม ปริมาณงาน ท่อเหลียม (ชนิดช่องทางเดียว) ขนาด ๑.๒๐×๑.๒๐ เมตร ยาว ๔.๐๐ เมตร พร้อ poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 16
ปรับปรุงถนนลูกรังพร้อมบดอัด บ้านคำผักกูด หมู่ที่ ๖ สายลุงยำ ตำบลกกตูม ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้า ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๐๐๐.๐๐ เมตร ดินลูกรังหนาเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร
เผยแพร่วันที่ : 8 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 10
ต่อเติมอาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลกกตูม อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร ปริมาณงาน งานก่อสร้างผนัง ๔๘.๒๘ ตร.ม. เครื่องปรับอากาศ ชนิดติดผนัง ขนาด ๒๔,๐๐๐ บีที poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 11
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 11
ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง
เผยแพร่วันที่ : 27 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 3
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒ บ้านกกกอก สายป่าช้า ปริมาณงาน ผิวจราจร กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางดินลูกรัง กว้าง ๐.๐ poll
เผยแพร่วันที่ : 12 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 19
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๔ บ้านเกษตรสมบูรณ์ สายห้วยกระแส ปริมาณงาน ผิวจราจร กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๘๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางดินลูกรั poll
เผยแพร่วันที่ : 10 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 16
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑ บ้านกกตูม สายภูหลวง ปริมาณงาน ผิวจราจร กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางดินลูกรัง กว้าง ๐.๐๐ poll
เผยแพร่วันที่ : 9 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 15
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑ บ้านกกตูม สายแก่งสาคร ปริมาณงาน ผิวจราจร กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางดินลูกรัง กว้าง ๐. poll
เผยแพร่วันที่ : 9 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 16
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๗ บ้านแก่งนาง สายศูนย์ถ่ายทอดการเกษตร ปริมาณงาน ผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางดิน poll
เผยแพร่วันที่ : 26 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 16
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ จำนวน ๕ ราย poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 14
1 - 20 (ทั้งหมด 186 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10