เทศบาลตำบลกกตูม info ข้อมูลการติดต่อ
เทศบาลตำบล
กกตูม
อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร

 

 

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลกกตูม อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร
group ฝ่ายสภา
นายเจน โปรยมาลา
ประธานสภา
นางสาวชนาพร ชะนะสงคราม
รองประธานสภา
นายสำรี สิมสินธุ์
เลขานุการสภา
นายอานนท์ตชัย เชื้อกระโซ่
สมาชิกสภา
นายเพิก ข่าสะโปน
สมาชิกสภา
นางสาววินัฐดา เชื้อคมตา
สมาชิกสภา
นายพูนศักดิ์ พีณรัฐพงศ์
สมาชิกสภา
นางอภัยมณี มลิซ้อน
สมาชิกสภา
นายสมจิตร บุญทัน
สมาชิกสภา
นางสาววันเพ็ญ ขวาวกุดแข้
สมาชิกสภา
นายพรพิชัย จิตระวัง
สมาชิกสภา
นายอ้อด สุขะพันธ์
สมาชิกสภา