เทศบาลตำบลกกตูม info ข้อมูลการติดต่อ
เทศบาลตำบล
กกตูม
อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร

 

 

 

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลกกตูม หมู่ที่ 4 บ้านสานแว้ ตำบลกกตูม อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร 49140 หมายเลขโทรศัพท์ 0-4204-9791 หมายเลขโทรสาร 0-4204-9791การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

สถิติการเข้าเว็บไซต์ สถิติ
วันนี้ 76
เดือนนี้ 3,621
เดือนที่แล้ว 6,039
ทั้งหมด 28,893

group ฝ่ายสภา
นายอินตา พ่อศรีชา
ประธานสภา
นายอินตา พ่อศรีชา
ประธานสภา
นายพรพิชัย จิตระวัง
รองประธานสภา
นายพรพิชัย จิตระวัง
รองประธานสภา
นายสำรี สิมสินธุ์
สมาชิกสภา
นายสำรี สิมสินธุ์
สมาชิกสภา
นายเจน โปรยมาลา
สมาชิกสภา
นายเจน โปรยมาลา
สมาชิกสภา
นายสำเนียง ลินพ่อค้า
สมาชิกสภา
นายสำเนียง ลินพ่อค้า
สมาชิกสภา
นายกำเงิน สิมสินธ์
สมาชิกสภา
นายกำเงิน สิมสินธ์
สมาชิกสภา
นายพูนศักดิ์ พีณรัฐพงศ์
สมาชิกสภา
นายพูนศักดิ์ พีณรัฐพงศ์
สมาชิกสภา
นายมงคล คันทะสม
สมาชิกสภา
นายมงคล คันทะสม
สมาชิกสภา
นายบัญดิต มาตรวิเศษ
สมาชิกสภา
นายบัญดิต มาตรวิเศษ
สมาชิกสภา
นายบุญโฮม ลินพ่อค้า
สมาชิกสภา
นายบุญโฮม ลินพ่อค้า
สมาชิกสภา
นายเกษม สุขพันธ์
สมาชิกสภา
นายเกษม สุขพันธ์
สมาชิกสภา
นายอ้อด สุขะพันธ์
สมาชิกสภา
นายอ้อด สุขะพันธ์
สมาชิกสภา
แนะนำผู้บริหาร
ผู้บริหารองค์กร
นางรัตนา นิระราช
ผู้อำนวยการกองคลัง ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลกกตูม
นางรัตนา นิระราช
ผู้อำนวยการกองคลัง ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลกกตูม
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
folder วิเคราะห์จุดอ่อนข้อบกพร่อง
folder มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
folder มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
folder มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
folder มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder มาตรการป้องกันการรับสินบน
folder มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
folder มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
folder มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น