เทศบาลตำบลกกตูม info ข้อมูลการติดต่อ
เทศบาลตำบล
กกตูม
อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร

 

 

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลกกตูม อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร
group หัวหน้าส่วนราชการ
นางสาวรัตนา เศษฤทธิ์
ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลตำบลกกตูม
โทร : 0883789512
นายมนตรี สายรัตน์
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 0985740829
นางสาวรัตนา เศษฤทธิ์
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 0883789512
นายปฏิภาณ หงษี
นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 0885187983
นายยรรยง ไชยขันธ์
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสาธารณสุข
โทร : 0866398753
นายจำเนียร กอเดช
หัวหน้าฝ่ายปกครอง
โทร : 0859274531
นางสาวกนกวรรณ เจริญสุข
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
โทร : 0981248749