เทศบาลตำบลกกตูม info ข้อมูลการติดต่อ
เทศบาลตำบล
กกตูม
อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร

 

 

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลกกตูม อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file ประกาศการขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ poll
เผยแพร่วันที่ : 2 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 11
photo ประชาสัมพันธ์ ประชาชนผู้ที่เคยมาติดต่อกับเทศบาลตำบลกกตูม ในปี พ.ศ. 2565 ขอรบกวนท่านตอบแบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส่ในการทำงานของเทศบาลตำบลกกตูม โดย poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 43
photo ประกาศเทศบาลตำบลกกตูม เรื่อง ประชาสัมธ์กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ.๒๕๖๕ poll
เผยแพร่วันที่ : 10 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 105
photo ประชาสัมพันธ์โครงการ KPI NEW GEN สร้างสรรค์นวัตกรรมท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 13 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 89
photo เทศบาลตำบลกกตูมจัดกิจกรรมวิ่งชมไพร สุขใจ ห้วยไผ่กกตูม เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและการมีรายได้ให้กับชุมชน ประชาชนที่สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมฟรี poll
เผยแพร่วันที่ : 16 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 133
photo เทศบาลตำบลกกตูมขอประกาศผลคะแนนการคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร และตำแหน่งผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้ poll
เผยแพร่วันที่ : 7 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 145
photo ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี ๒๕๖๕ (ฉบับที่ ๑) poll
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 91
photo ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่และระเบียบเกี่ยวข้องกับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร และตำแหน่งผู้ช่ poll
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 106
photo ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตรและตำแหน่งผู้ช่วยนายช่าง poll
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 115
photo ประชาสัมพันธ์คู่มือประชาชน
เผยแพร่วันที่ : 9 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 3
insert_drive_file ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อดำเนินการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง(ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕) poll
เผยแพร่วันที่ : 4 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 236
photo ประกาศเรื่องแผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ poll
เผยแพร่วันที่ : 29 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 125
insert_drive_file ผลการดำเนินการตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.๒๕๖๔ poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 120
insert_drive_file ผลการประเมิน ITA ปี พ.ศ.2564 ของเทศบาลตำบลกกตูม poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 146
photo ประกาศเรื่อง ขายทอดตลาดอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกกตูม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ poll
เผยแพร่วันที่ : 18 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 176
photo คำสั่งเทศบาล ที่ 216/2564 เรื่อง จัดตั้งศูนย์อำนวยการศูนย์พักคอย (Community Isolation : CI ) poll
เผยแพร่วันที่ : 17 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 156
photo จัดตั้งศูนย์อำนวยการศูนย์พักคอย (Communty Isolation : CI) เทศบาลตำบลกกตูม poll
เผยแพร่วันที่ : 17 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 174
photo เผยแพร่สื่อเสียงความรู้กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม poll
เผยแพร่วันที่ : 16 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 148
insert_drive_file ผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ รอบระยะเวลา ๖ เดือน และรอบระยะเวลา ๑๒ เดือน จากระบบ e-plannacc poll
เผยแพร่วันที่ : 21 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 161
insert_drive_file คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองหรือส่วนหน้าส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
เผยแพร่วันที่ : 14 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 4
1 - 20 (ทั้งหมด 63 รายการ) 1 2 3 4