เทศบาลตำบลกกตูม info ข้อมูลการติดต่อ
เทศบาลตำบล
กกตูม
อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร

 

 

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลกกตูม อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์แนวใหม่ RE-X-RAY โครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน poll
เผยแพร่วันที่ : 26 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 34
insert_drive_file รายงานการเงินประจำปี 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 161
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์การรับโอนพนักงานเทศบาลตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง poll
เผยแพร่วันที่ : 6 กรกฎาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 69
insert_drive_file ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันการคลอดก่อนกำหนด poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มิถุนายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 35
insert_drive_file ประกาศขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและส่ิงปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 63
photo ประชาสัมพันธ์บุคคลภายนอกร่วมตอบแบบสำรวจคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 51
insert_drive_file บันทึกรายงานประชุมสภาเทศบาลตำบลกกตูม สมัยสามัญที่ 4 ครั้งที่ 2/2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 45
insert_drive_file บันทึกรายงานประชุมสภาเทศบาลตำบลกกตูม สมัยสามัญที่ 4 ครั้งที่ 1/2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 36
insert_drive_file การกำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาล ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 24
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์โครงการจัดงานสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 861
insert_drive_file บันทึกรายงานประชุมสภาเทศบาลตำบลกกตูม สมัยวิสามัญที่ 2 ครั้งที่ 1/2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 25
insert_drive_file บันทึกรายงานประชุมสภาเทศบาลตำบลกกตูม สมัยวิสามัญที่ 1 ครั้งที่ 2/2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 30
insert_drive_file บันทึกรายงานประชุมสภาเทศบาลตำบลกกตูม สมัยวิสามัญที่ 1 ครั้งที่ 1/2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 18
photo ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 69
photo ประกาศผลคะแนนการคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 99
photo ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งผู้ช่วยนักวิชาการพัสดุ poll
เผยแพร่วันที่ : 26 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 51
photo ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 26 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 75
insert_drive_file บันทึกรายงานประชุมสภาเทศบาลตำบลกกตูม สมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 5/2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 18
insert_drive_file บันทึกรายงานประชุมสภาเทศบาลตำบลกกตูม สมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 4/2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 24
insert_drive_file บันทึกรายงานประชุมสภาเทศบาลตำบลกกตูม สมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 3/2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 22
1 - 20 (ทั้งหมด 95 รายการ) 1 2 3 4 5