เทศบาลตำบลกกตูม info ข้อมูลการติดต่อ
เทศบาลตำบล
กกตูม
อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร

 

 

 

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลกกตูม หมู่ที่ 4 บ้านสานแว้ ตำบลกกตูม อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร 49140 หมายเลขโทรศัพท์ 0-4204-9791 หมายเลขโทรสาร 0-4204-9791


สถิติการเข้าเว็บไซต์ สถิติ
วันนี้ 43
เมื่อวาน 82
เดือนนี้ 1,411
เดือนที่แล้ว 4,076
ทั้งหมด 21,385

insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file รายงานผลการรับสมัครสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลกกตูม วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ poll
เผยแพร่วันที่ : 15 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 24 |
photo รายงานผลการรับสมัครสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลกกตูม วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ poll
เผยแพร่วันที่ : 12 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 19 | | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2]
photo รายงานผลการรับสมัครสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลกกตูม วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ poll
เผยแพร่วันที่ : 11 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 13 | | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2]
photo รายงานผลการรับสมัครสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลกกตูม วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ poll
เผยแพร่วันที่ : 10 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 21 | | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2]
photo ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
เผยแพร่วันที่ : 10 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 9 | | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2]
photo รายงานผลการรับสมัครสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลกกตูม วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔
เผยแพร่วันที่ : 10 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 7 | | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2]
photo แจ้งประชาสัมพันธ์ว่าที่ผู้สมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายกเทศมนตรี ในการประชุมซักซ้อมความเข้าใจในการเลือกตั้ง poll
เผยแพร่วันที่ : 4 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 12 |
photo ประกาศผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลกกตูม เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลกกตูม poll
เผยแพร่วันที่ : 4 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 15 | | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2]
photo ประกาศผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลกกตูม เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลกกตูม
เผยแพร่วันที่ : 4 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 9 | | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2]
insert_drive_file ประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิสอบคัดเลือกและกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ poll
เผยแพร่วันที่ : 3 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 29 |
insert_drive_file ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.๑) ชุดที่ ๒ (หมู่ที่ ๗,๘,๙,๑๐,๑๑,๑๒,๑๓,๑๔,๑๕) poll
เผยแพร่วันที่ : 26 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 15 |
insert_drive_file ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 91 |
insert_drive_file ประกาศงบแสดงฐานการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 พฤศจิกายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 48 |
insert_drive_file ประกาศรับจ่ายเงินประจำปี พ.ศ. 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 พฤศจิกายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 44 |
insert_drive_file ประกาศใช้แผนการจัดเก็บและพัฒนารายได้ ประจำปีงบประมณ พ.ศ.๒๕๖๔ poll
เผยแพร่วันที่ : 5 พฤศจิกายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 50 |
photo ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง ๓ ปี (พ.ศ.๒๕๖๔-๒๕๖๖) poll
เผยแพร่วันที่ : 8 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 64 |
insert_drive_file ประกาศรับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น จำนวน ๒ อัตรา poll
เผยแพร่วันที่ : 2 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 188 |
photo แจ้งหมายเลขโทรศัพท์ใหม่ของเทศบาลตำบลกกตูม poll
เผยแพร่วันที่ : 27 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 59 |
insert_drive_file ประกาศกำหนดส่วนราชการและอำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบลกกตูม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 68 |
photo หลักเกณฑ์การจ่ายเงิยช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) poll
เผยแพร่วันที่ : 13 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 67 |
1 - 20 (ทั้งหมด 30 รายการ) 1 2
แนะนำผู้บริหาร
ผู้บริหารองค์กร
-
นายกเทศมนตรีตำบลกกตูม
-
นายกเทศมนตรีตำบลกกตูม
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
folder วิเคราะห์จุดอ่อนข้อบกพร่อง
folder มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
folder มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
folder มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
folder มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder มาตรการป้องกันการรับสินบน
folder มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
folder มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
folder มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น