เทศบาลตำบลกกตูม info ข้อมูลการติดต่อ
เทศบาลตำบล
กกตูม
อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร

 

 

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลกกตูม อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร
group ผู้บริหารหน่วยงาน
นายศรีวิชัย ชาวดง
นายกเทศมนตรีตำบลกกตูม
โทร : 0826207871
นายอุดม ชาวเขา
รองนายกเทศมนตรีตำบลกกตูม ที่ ๑
โทร : 0957729479
ว่าที่ ร.ต.ภานุวัฒน์ เหลือผล
รองนายกเทศมนตรีตำบลกกตูม ที่ ๒
โทร : 0831176417
นายบุญโฮม ลินพ่อค้า
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลกกตูม
โทร : 0970259327
นายบุรินทร์ ปู่ฝ้าย
เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลกกตูม
โทร : 0832506461