เทศบาลตำบลกกตูม info ข้อมูลการติดต่อ
เทศบาลตำบล
กกตูม
อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร

 

 

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลกกตูม อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร
folder โครงสร้างส่วนราชการ
รอปรับปรุง
โครงสร้างส่วนราชการ
รอปรับปรุง
group หัวหน้าส่วนราชการ
นางสาวรัตนา เศษฤทธิ์
ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลตำบลกกตูม
โทร : 0883789512
นายมนตรี สายรัตน์
หัวหน้าสำนักปลัด
นางสาวรัตนา เศษฤทธิ์
ผู้อำนวยการกองคลัง
ตำแหน่งว่าง
ผู้อำนวยการกองช่าง
นายยรรยง ไชยขันธ์
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสาธารณสุข
นายจำเนียร กอเดช
หัวหน้าฝ่ายปกครอง