เทศบาลตำบลกกตูม info ข้อมูลการติดต่อ
เทศบาลตำบล
กกตูม
อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร

 

 

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลกกตูม อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร
group กองสาธารณสุข
นางสาวรัตนา เศษฤทธิ์
ผู้อำนวยการกองคลัง
รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล
นายยรรยง ไชยขันธ์
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสาธารณสุข
-ว่าง-
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
นายยรรยง ไชยขันธ์
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
นางสาววราลักษณ์ อ่อนทุม
เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน
สิบเอก สาธิต พูลยรัตน์
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
-ว่าง-
พนักงานจ้างทั่วไป
(ปฏิบัติหน้าที่คนงานทั่วไป)
-ว่าง-
พนักงานจ้างทั่วไป (ปฏิบัติหน้าที่คนงานทั่วไป)