เทศบาลตำบลกกตูม info ข้อมูลการติดต่อ
เทศบาลตำบล
กกตูม
อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร

 

 

 

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลกกตูม หมู่ที่ 4 บ้านสานแว้ ตำบลกกตูม อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร 49140 หมายเลขโทรศัพท์ 0-4204-9791 หมายเลขโทรสาร 0-4204-9791การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

สถิติการเข้าเว็บไซต์ สถิติ
วันนี้ 35
เดือนนี้ 3,580
เดือนที่แล้ว 5,998
ทั้งหมด 28,852

camera_alt ภาพกิจกรรม
วันนี้เวลา ๑๐.๓๐ น.นายอำเภอดงหลวง ได้เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลกกตูมครั้งแรก ในวันที่ ๓ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๔ [3 พฤษภาคม 2564]
ผู้โพส : admin
วันนี้ เวลา 09.00น. เทศบาลตำบลกกตูมได้จัดอบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง (กปน.)และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย เขตเลือกตั้งที่ 1 เป็นวันที่ 2 [23 มีนาคม 2564]
ผู้โพส : admin
วันนี้เวลา 09.00น. เทศบาลตำบลกกตูมได้จัดอบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง (กปน.)และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย เขตเลืกตั้งที่ 2 [23 มีนาคม 2564]
ผู้โพส : admin
การประชาคมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ.2563 [3 มีนาคม 2564]
ผู้โพส : admin
วันที่ 9 ธันวาคม 2563 เทศบาลตำบลกกตูมเข้าร่วมกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล ที่หอประชุม 250 ปี จังหวัดมุกดาหาร
ผู้โพส : admin
วันที่ 5 พ.ย. 2563 เวลา 10.00 น. นายหงษาธิราช เชื้อคำฮด รองนายกเทศมนตรีตำบลกกตูม เป็นประธานเปิดการประชุมรับรองผลข้อมูลจปฐ.ระดับตำบล ประจำตำบลกกตูม ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลกกตูม อาคารหลังใหม่
ผู้โพส : admin
เทศบาลตำบลกกตูม นำโดย นายนิยม ชาวเขา นายกเทศมนตรีตำบลกกตูม เข้าร่วมพิธีวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (วันปิยมหาราช) วันศุกร์ที่ 23 ตุลาคม 2563
ผู้โพส : admin
วันนี้เวลา 09.30 น. เทศบาลตำบลกกตูม นำโดย นายนิยม ชาวเขา นายกเทศมนตรี พร้อมกับ พนักงานเทศบาล และได้ร่วมกับหน่วยงานราชการ ปลูกป่า ณ ศูนย์ประสานงานโครงการพระราชดำริฯ (ตชด.)
ผู้โพส : admin
ทต.กกตูมนำทีมโดยนายนิยม ชาวเขา นายกเทศมนตรีตำบลกกตูม คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และพนักงานเทศบาล ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563
ผู้โพส : admin
จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ผู้โพส : admin
1 - 10 (ทั้งหมด 19 รายการ) 1 2
แนะนำผู้บริหาร
ผู้บริหารองค์กร
นางรัตนา นิระราช
ผู้อำนวยการกองคลัง ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลกกตูม
นางรัตนา นิระราช
ผู้อำนวยการกองคลัง ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลกกตูม
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
folder วิเคราะห์จุดอ่อนข้อบกพร่อง
folder มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
folder มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
folder มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
folder มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder มาตรการป้องกันการรับสินบน
folder มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
folder มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
folder มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น