เทศบาลตำบลกกตูม info ข้อมูลการติดต่อ
เทศบาลตำบล
กกตูม
อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร

 

 

 

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลกกตูม หมู่ที่ 4 บ้านสานแว้ ตำบลกกตูม อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร 49140 หมายเลขโทรศัพท์ 0-4204-9656 หมายเลขโทรสาร 0-4204-9656การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 55
camera_alt ภาพกิจกรรม
วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๔ คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และพนักงานจ้าง เข้าร่วมรับฟังการประกาศเจตนารมณ์เนื่องในวันต่อต้านการคอร์รัปชั่นสากล ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลกกตูม [9 ธันวาคม 2564]
ผู้โพส : admin
วันนี้เวลา 08:00 น. นายศรีวิชัย ชาวดง นายกเทศมนตรีตำบลกกตูม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานทุกคน ได้จัดกิจกรรม ร้องเพลงชาติไทย เนื่อง ในวันพระราชทานธงชาติไทย ประจำปี 2564 [28 กันยายน 2564]
ผู้โพส : admin
วันนี้เวลา 10.00 น. เทศบาลตำบลกกตูม ได้รับการตรวจประเมิน LPA นำโดย นางผกาทิพย์ สุขพัฒน์ หัวหน้าคณะทำงาน พร้อม คณะทำงาน เป็นไปด้วยความเรียบร้อยค่ะ [13 สิงหาคม 2564]
ผู้โพส : admin
เทศบาลตำบลกกตูมได้เข้าร่วมรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงติดตามการดำเนินงานฯ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทยฯ ตำบลกกตูม อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร วันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔ [29 กรกฎาคม 2564]
ผู้โพส : admin
ท่านนายกพร้อมด้วยท่านรอง มอบของช่วยเหลือบ้านผู้ประสบภัยไฟไหม้ ม.15 [7 กรกฎาคม 2564]
ผู้โพส : admin
16 มิถุนายน 2564 เวลา 10.00 น. นายศรีวิชัย ชาวดง นายกเทศมนตรีตำบลกกตูม พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าหน่วยงานราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในเขตพื้นที่ตำบลกกตูมร่วมให้การต้อนรับ นายชาคริต ชุมจันทร์ นายอำเภอดงหลวง ... [16 มิถุนายน 2564]
ผู้โพส : admin
เทศบาลตำบลกกตูม ออกพื้นที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า [16 มิถุนายน 2564]
ผู้โพส : admin
เทศบาลตำบลกกตูมลงพื้นที่จัดเก็บภาษี [16 มิถุนายน 2564]
ผู้โพส : admin
อำเภอดงหลวงร่วมกับ ทต.กกตูม หน่วยงานในพื้นที่ตำบลกกตูม ฝ่ายปกครอง จิตอาสา ร่วมกิจกรรมปลูกป่า บริเวณอ่างเก็บน้ำห้วยไผ่ ตำบลกกตูม อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร [8 มิถุนายน 2564]
ผู้โพส : admin
เทศบาลตำบลกกตูม โดยนายศรีวิชัย ชาวดง นายกเทศมนตรีตำบลกกตูม มอบถุงยังชีพให้แก่ประชาชนผู้ถูกกักตัวจากมาตรการป้องกันโควิด-19 [2 มิถุนายน 2564]
ผู้โพส : admin
1 - 10 (ทั้งหมด 31 รายการ) 1 2 3 4
แนะนำผู้บริหาร
ผู้บริหารองค์กร
นายศรีวิชัย ชาวดง
นายกเทศมนตรีตำบลกกตูม
นายศรีวิชัย ชาวดง
นายกเทศมนตรีตำบลกกตูม
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
folder วิเคราะห์จุดอ่อนข้อบกพร่อง
folder มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
folder มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
folder มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
folder มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder มาตรการป้องกันการรับสินบน
folder มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
folder มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
folder มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น