เทศบาลตำบลกกตูม info ข้อมูลการติดต่อ
เทศบาลตำบล
กกตูม
อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร

 

 

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลกกตูม อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร
folder คู่มือมาตรฐานการให้บริการ
insert_drive_file ขั้นตอนการเข้าดูประกาศจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาลตำบลกกตูม
เผยแพร่วันที่ : 30 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 4
insert_drive_file ขั้นตอนการขออนุญาตจัดตั้งตลาด poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 119
insert_drive_file ขั้นตอนการขออนุญาตกำจัดสิ่งปฏิกูล poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 119
photo คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์เทศบาลตำบลกกตูม 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 135
photo คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์เทศบาลตำบลกกตูม 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 142
photo คำสั่งจัดตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์เทศบาลตำบลกกตูม 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 130
photo คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลกกตูม 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 131
photo คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลกกตูม 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 125
photo คำสั่งจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลกกตูม 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 142
photo โครงสร้างเทศบาลตำบลกกตูม poll
เผยแพร่วันที่ : 22 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 130
find_in_page แนวทางจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ของรัฐ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 198
photo แนวทางทางปฏิบัติตามเจตจำนงสุจริต poll
เผยแพร่วันที่ : 24 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 243
insert_drive_file บันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลกกตูม สมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 1/2563 วันศุกร์ ที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 126
insert_drive_file บันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลกกตูม สมัยสามัญที่ 2 ครั้งที่ 1/2563 วันศุกร์ ที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 124
insert_drive_file คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์เทศบาลตำบลกกตูม poll
เผยแพร่วันที่ : 28 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 132
insert_drive_file คำสั่งจัดตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์เทศบาลตำบลกกตูม poll
เผยแพร่วันที่ : 28 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 134
insert_drive_file คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลกกตูม poll
เผยแพร่วันที่ : 15 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 133
insert_drive_file คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลกกตูม poll
เผยแพร่วันที่ : 15 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 136
insert_drive_file คำสั่งจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลกกตูม poll
เผยแพร่วันที่ : 15 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 130
insert_drive_file ขั้นตอนการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน poll
เผยแพร่วันที่ : 2 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 242
1 - 20 (ทั้งหมด 23 รายการ) 1 2