เทศบาลตำบลกกตูม info ข้อมูลการติดต่อ
เทศบาลตำบล
กกตูม
อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร

 

 

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลกกตูม อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร
folder คู่มือมาตรฐานการให้บริการ
insert_drive_file คู่มือการปฏิบัติงานด้านการคลังเกี่ยวกับการตรวจสอบการคลัง การเงิน การบัญชีและการบัญชี อปท.
เผยแพร่วันที่ : 21 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 1
insert_drive_file คู่มือการเข้าดูประกาศจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาลตำบลกกตูม poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 31
insert_drive_file คู่มือการขออนุญาตจัดตั้งตลาด poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 159
insert_drive_file คู่มือการขออนุญาตกำจัดสิ่งปฏิกูล poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 158
photo คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์เทศบาลตำบลกกตูม 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 171
photo คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์เทศบาลตำบลกกตูม 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 198
photo คำสั่งจัดตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์เทศบาลตำบลกกตูม 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 175
photo คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลกกตูม 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 174
photo คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลกกตูม 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 160
photo คำสั่งจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลกกตูม 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 178
photo โครงสร้างเทศบาลตำบลกกตูม poll
เผยแพร่วันที่ : 22 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 169
find_in_page แนวทางจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ของรัฐ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 239
photo แนวทางทางปฏิบัติตามเจตจำนงสุจริต poll
เผยแพร่วันที่ : 24 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 281
insert_drive_file บันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลกกตูม สมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 1/2563 วันศุกร์ ที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 165
insert_drive_file บันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลกกตูม สมัยสามัญที่ 2 ครั้งที่ 1/2563 วันศุกร์ ที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 157
insert_drive_file คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์เทศบาลตำบลกกตูม poll
เผยแพร่วันที่ : 28 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 170
insert_drive_file คำสั่งจัดตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์เทศบาลตำบลกกตูม poll
เผยแพร่วันที่ : 28 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 166
insert_drive_file คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลกกตูม poll
เผยแพร่วันที่ : 15 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 172
insert_drive_file คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลกกตูม poll
เผยแพร่วันที่ : 15 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 171
insert_drive_file คำสั่งจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลกกตูม poll
เผยแพร่วันที่ : 15 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 167
1 - 20 (ทั้งหมด 24 รายการ) 1 2