ชื่อเรื่อง : จ้างก่อสร้างหอประปา หมู่ที่ ๑๑ บ้านแก่งนาง ขนาดอาคาร กว้าง ๓ เมตร ยาว ๓ เมตร สูง ๓ เมตร พร้อมถังน้ำพลาสติก ขนาด ๒,๐๐๐ ลิตร จำนวน ๒ ถัง พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง