ชื่อเรื่อง : จ้างจ้างต่อเติมระบบประปาพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ ๙ บ้านปากช่อง ปริมาณงาน ท่อ พีวีซี ขนาด ๒นิ้ว ชั้น๘.๕ จำนวน ๑๒๑.๐๐ ท่อน ท่อ พีวีซี ขนาด ๑ ๑/๒ นั้ว ชั้น๘.๕ จำนวน ๒๒๓.๐๐ ท่อน ถังแรงดัน ขนาด ๕๐๐ ลิตร พร้อมอุปกรณ์ พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง