ชื่อเรื่อง : จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังพร้อมบดอัด หมู่ที่ ๙ บ้านปากช่อง สายโรงสูบน้ำดิบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง