ชื่อเรื่อง : เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ SHARP รุ่น AR-๖๑๒๐N หมายเลขเครื่อง ๕๓๐๔๓๐๖๐ จำนวน ๑ (หนึ่ง) เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง