ชื่อเรื่อง : จ้างซ่อมแซมคอสะพานแก่งกอก หมู่ที่ ๑๔ บ้านเกษตรสมบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง