ชื่อเรื่อง : จ้างต่อเติมสะพานข้ามห้วยกกผึ้ง หมู่ที่ ๑๔ บ้านเกษตรสมบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง