ชื่อเรื่อง : จ้างก่อสร้างท่อเหลี่ยม หมู่ที่ ๕ บ้านขัวสูง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง