เทศบาลตำบลกกตูม info ข้อมูลการติดต่อ
เทศบาลตำบล
กกตูม
อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร

 

 

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลกกตูม อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร
cast ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา-ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านกกตูม หม่ที่ ๑ ขนาดไม่เกิน ๕๐ คน (ฐานรากแผ่) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 27 พฤศจิกายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 3
rss_feed จ้างปรังปรุงถนนลูกรังพร้อมบดอัด สายตารถ หมู่ที่ ๑๖ บ้านสุขสวัสดิ์ ตำบลกกตูม ปริมาณงาน ผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑.๐๐๐.๐๐ เมตร ดินลูกรังหนาเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร หรือปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า ๘๐๐.๐๐ ลบ.ม.วางท่อ คสล. ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๕ ท่อน พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 27 พฤศจิกายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 3
rss_feed จ้างปรับปรุงถนนลูกรังพร้อมบดอัด สาย มห.๕ หมู่ที่ ๑๖ บ้านสุขสวัสดิ์ ตำบลกกตูม ปริมาณงาน ผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๕๐๐.๐๐ เมตร ดินลูกรังหนาเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร หรือปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐.๐๐ ลบ.ม. พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 27 พฤศจิกายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 2
rss_feed จ้างปรับปรุงถนนลูกรังพร้อมบดอัด สายถ้ำปิ้ง หมู่ที่ ๘ บ้านนาหินกอง ตำบลกกตูม ปริมาณงาน ผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๕๐๐.๐๐ เมตร ดินลูกรังหนาเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร หรือปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐.๐๐ ลบ.ม.พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 27 พฤศจิกายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 3
rss_feed จ้างก่อสร้างลานตากผลผลิตทางการเกษตร บ้านคำผักกูด หมู่ที่ ๖ ตำบลกกตูม อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร คิดเป็นพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๔๐๐.๐๐ ตร.ม. ไหล่ลานดินลูกรังกว้าง ๐.๐๐-๐.๓๐ เมตร พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 24 พฤศจิกายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 3
rss_feed ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน หม้อต้มน้ำไฟฟ้า ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 16 พฤศจิกายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 6
rss_feed จ้างปรับปรุงถนนลูกรังพร้อมบดอัด สายป่าไม้-นาโคกกุง หมู่ที่ ๑๐ บ้านป่าไม้พัฒนา ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๐๐๐.๐๐ เมตรดินลูกรังหนาเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตรหรือปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า ๘๐๐.๐๐ ลบ.ม.พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 15 พฤศจิกายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 4
rss_feed จ้างปรับปรุงถนนลูกรังพร้อมบดอัด สายห้วยกระแส หมู่ที่ ๓ บ้านนาโคกกุง ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๗๐๐.๐๐ เมตรดินลูกรังหนาเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร หรือปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า ๕๖๐.๐๐ ลบ.ม.พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 15 พฤศจิกายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 4
rss_feed จ้างปรับปรุงถนนลูกรังพร้อมบดอัด สายไร่ช่างนา หมู่ที่ ๓ บ้านนาโคกกุง ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๗๐๐.๐๐ เมตรดินลูกรังหนาเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร หรือปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า ๕๖๐.๐๐ ลบ.ม.พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 15 พฤศจิกายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 4
rss_feed จ้างเหมาประกอบอาหารสำหรับเจ้าหน้าที่/พนักงานที่ปฏิบัติหน้าที่ โครการจัดงานลอยกระทง ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 15 พฤศจิกายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 4
rss_feed ซื้อจัดซื้อวัสดุ/อุปกรณ์ในการตกแต่ง และเตรียมสถานที่จัดงานลอยกระทง ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 15 พฤศจิกายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 4
rss_feed จ้างจ้างเหมาเวทีและเครื่องเสียง สำหรับโครงการจัดงานสืบสานประเพณีวันลอยกระทง ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 15 พฤศจิกายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน :
rss_feed จ้างปรับปรุงคอสะพานห้วยกกผึ้ง หมู่ที่ ๑๔ บ้านเกษตรสมบูรณ์ ปริมาณงานเสริมดินลูกรังปรับเกรดพร้อมบดอัด ปริมาตรไม่น้อยกว่า ๒๘๖.๐๐ ลบ.ม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 3 พฤศจิกายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 8
rss_feed จ้างปรับปรุงถนนลูกรังพร้อมบดอัด สายป่ากันชนพ่อเคนโด หมู่ที่ ๙ บ้านปากช่อง ตำบลกกตูม ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๐๐๐.๐๐ เมตรดินลูกรังหนาเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร หรือปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า ๘๐๐.๐๐ ลบ.ม.พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 3 พฤศจิกายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 6
rss_feed จ้างปรับปรุงถนนลูกรังพร้อมบดอัด สายทุ้งนา หมู่ที่ ๘ บ้านนาหินกอง ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑,๐๐๐.๐๐ เมตรดินลูกรังหนาเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร หรือปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า ๖๐๐.๐๐ ลบ.ม.พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 3 พฤศจิกายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 2
rss_feed จ้างปรับปรุงถนนลูกรังพร้อมบดอัด สายข้างโรงเรียนกกตูมประชาสรรค์ หมู่ที่ ๙ บ้านปากช่อง ตำบลกกตูม ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐.๐๐ เมตรดินลูกรังหนาเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร หรือปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า ๑๖๐.๐๐ ลบ.ม.พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 3 พฤศจิกายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 1
rss_feed จ้างจ้างเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ประจำศูนย์ปฏิบัติการร่วมใจในการช่วยเหลือประชาชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 27 ตุลาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 5
rss_feed จ้างต่อเติมระบบประปา หมู่ที่ ๙ บ้านปากช่อง ปริมาณงาน ถังแรงดัน ขนาด ๕๐๐ ลิตร จำนวน ๑.๐๐ ถัง พลังงานแสงอาทิตย์ เจาะบ่อบาดาล ๑ บ่อ และระบบสูบน้ำพร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 10 ตุลาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 8
rss_feed ซื้อยางมะตอยสำเร็จรูป ขนาด ๒๐ กก. จำนวน ๒๐๐.๐๐ ถุงน้ำยางมะตอยเทพื้น CRS๒ ขนาด ๒๐๐ ลิตร จำนวน ๑.๐๐ ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 27 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 6
rss_feed จ้างปรับปรุงถนนลูกรัง พร้อมบดอัด สายหอประปาเก่า หมู่ที่ ๑๖ บ้านสุขสวัสดิ์ ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๒๐๐ เมตร ดินลูกรังหนาเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร หรือปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า ๙๖๐.๐๐ ลบ.ม. พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 27 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 6
rss_feed ซื้อจัดซื้อพร้อมติดตั้งวัสดุอุปกรณ์ระบบประปาบ้านแก่งนาง หมู่ที่ ๑๑ ปริมาณงาน มิเตอร์ไฟฟ้า ๑๕ A ๑ เครื่อง ซับเมอร์สขนาด ๑ แรง แบบ AC/DC ๑ เครื่อง พร้อมตู้ควบคุมซัมเมอร์สขนาด ๑ แรง แบบ AC/DC จำนวน ๑ ตู้ และระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ท่อพีวีซี ขนาด ๒ นิ้ว ชั้น๘.๕ ๒๐๐.๐๐ ท่อน ท่อพีวีซี ขนาด ๑ ๑/๒ นิ้ว ชั้น๘.๕ ๑๐.๐๐ ท่อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 27 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 3
rss_feed ซื้อจัดซื้อวัสดุ/อุปกรณ์เอกสารประกอบการอบรมโครงการส่งเสริมการเลี้ยงปลากินพืช ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 20 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 7
rss_feed ซื้อซื้อพันธุ์ปลาโครงการส่งเสริมการเลี้ยงปลากินพืช ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 20 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 16
rss_feed จ้างต่อเติมระบบประปา หมู่ที่ ๖ บ้านคำผักกูด ปริมาณงาน ถังแรงดัน ขนาด ๕๐๐ ลิตร จำนวน ๑.๐๐ ถัง พลังงานแสงอาทิตย์ เจาะบ่อบาดาล ๑ บ่อ ถังน้ำพลาสติกขนาด ๒,๐๐๐ ลิตรจำนวน ๔ ถัง และระบบสูบน้ำพร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ ๑ ป้าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 20 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 9
rss_feed จ้างต่อเติมระบบประปา หมู่ที่ ๘ บ้านนาหินกอง ปริมาณงาน หอถังสูง ๔.๐๐ ม. พลังงานแสงอาทิตย์ เจาะบ่อบาดาล ๑ บ่อถังน้ำพลาสติก ขนาด ๒,๐๐๐ ลิตร จำนวน ๔.๐๐ ถัง และระบบสูบน้ำ พร้อมป้าย โครงการ ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 20 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 8
rss_feed จ้างซ่อมแซมคันอ่างเก็บน้ำสานแว้สามัคคี หมู่ที่ ๔ บ้านสานแว้ ตำบลกกตูม อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 20 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 12
rss_feed จ้างซ่อมแซมสุขภัณฑ์ห้องน้ำอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลกกตูม หมู่ที่ ๔ บ้านสานแว้ ตำบลกกตูม อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 19 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 8
rss_feed ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง เทศบาลตำบลกกตูม ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 19 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 8
rss_feed ซื้อเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง มอเตอร์ ไฟฟ้าสูบน้ำได้ 1,130 ลิตร ต่อนาที ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 19 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 11
rss_feed ซื้อจัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง มอเตอร์ ไฟฟ้าสูบน้ำได้ ๔๕๐ ลิตร ต่อนาที ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 19 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 8
rss_feed ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนบ้านสานแว้ ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๖ และ ปิดภาคเรียน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (เพิ่มเติม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 8 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 20
rss_feed ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองลัง ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 7 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 9
rss_feed ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำนักปลัดเทศบาลตำบลกกตูม ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 7 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 11
rss_feed ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้เก็บเอกสาร สำนักปลัด ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 7 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 14
rss_feed ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องพ่นละอองฝอยไฟฟ้า ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 7 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 16
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายไปบ้านช่างวานาหลวงน้อย หมู่ที่ ๒ บ้านกกกอก ตำบลกกตูม อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร ปริมาณงาน ผิวจราจร กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางดินลูกรังกว้่าง ๐.๐๐-๐.๓๐ เมตร หรือคิดเป็นพื้นผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๓๐๐.๐๐ ตร.ม. พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 31 สิงหาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 8
rss_feed ซื้อวัสดุอุปกรณ์ระบบประปาพร้อมติดตั้ง บ้านสานแว้ หมู่ที่ ๔ ปริมาณงาน ซับเมอร์สขนาด ๓ แรง แบบไฮบริด ๑ เครื่องปั๊มหอยโข่ง ขนาด ๓ แรง ๑ เครื่อง ท่อพีวีซี ขนาด ๒ นิ้ว ชั้น ๘.๕ จำนวน ๒๓๕ ท่อน ถังแรงดัน ขนาด ๕๐๐ ลิตร จำนวน ๑ ถัง พร้อมป้านโครงการ ๑ ป้าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 23 สิงหาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 12
rss_feed ซื้อวัสดุอุปกรณ์ระบบประปาพร้อมติดตั้ง บ้านศรีถาวรพนา หมู่ที่ ๑๒ อินเวอร์เตอร์ ขนาด ๕,๐๐๐ w จำนวน ๑.๐๐ เครื่องซับเมอร์ ขนาด ๓ แรงแบบไฮบริด จำนวน ๑.๐๐ เครื่อง สายไฟฟ้า เบอร์ ๒๕ จำนวน ๑๔๐.๐๐ ม.ท่อพีวีซี ขนาด ๒ นิ้ว ชั้น ๘.๕ จำนวน ๒๐๐.๐๐ ท่อน พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 23 สิงหาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 9
rss_feed จ้างซ่อมแซมประตู หน้าต่าง ฝ้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแก่งนาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 16 สิงหาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 26
rss_feed ซื้อวัสดุสำนักงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 16 สิงหาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 50
rss_feed ซื้อ วัสดุการศึกษาและอุปกรณ์สำหรับการจัดประสบการณ์การเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแก่งนาง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 11 สิงหาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 31
rss_feed ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 7 สิงหาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 38
rss_feed ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 3 สิงหาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 33
rss_feed ซื้อสื่อการเรียนการสอน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านนาหินกอง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 14 กรกฎาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 21
rss_feed ซื้อสื่อการเรียนการสอน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านแก่งนาง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 14 กรกฎาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 18
rss_feed ซื้อสื่อการเรียนการสอน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านคำผักกูด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 14 กรกฎาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 19
rss_feed ซื้อสื่อการเรียนการสอน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านปากช่อง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 14 กรกฎาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 15
rss_feed ซื้อสื่อการเรียนการสอน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านกกตูม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 14 กรกฎาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 19
rss_feed จ้างจ้างจัดทำอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกกตูม เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 30 มิถุนายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 11
rss_feed จ้างจ้างจัดทำอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคำผักกูด เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 30 มิถุนายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 13
1 - 50 (ทั้งหมด 385 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8