ด้วยความปรารถนาดีจาก
เทศบาลตำบลกกตูม อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร